hypotéza

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: predpoklad, domnienka, ktorá vysvetľuje určitý súbor javov alebo vzťahov medzi nimi
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Hypotézy sú formami vývoja všetkých vied.
Zdroj kontextu: Filozofia a prírodné vedy. Bratislava : Pravda 1987.
Príbuzné termíny: domnienka, dôkaz, experiment
Cudzojazyčný ekvivalent: en: hypothesis, el: hypothesis
Poznámka: Sama hypotéza je iba pravdepodobná a vyžaduje overenie, dôkaz.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Hypoteza