metodológia²

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: náuka o metóde, ktorá skúma metódy uplatňované v procese nadobúdania vedeckého poznania
Zdroj: PODĽA Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Historicky prebieha vývoj metodológie paralelne s vývojom vedeckých metód.
Zdroj kontextu: Filozofia a prírodné vedy. Bratislava : Pravda 1987.
Príbuzné termíny: vedecká metóda, metóda
Cudzojazyčný ekvivalent: en: methodology
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Metodologia