organon

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: spoločný názov, ktorý dostali Aristotelove logické práce
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Príkladom chápania Aristotela ako začiatku novej doby je aj to, že Francis Bacon nazval svoje dielo Nové Organon.
Zdroj kontextu: http://cdvuk.sk/blade/index.php?c=961&politicke_a_pravne_myslenie
Príbuzné termíny: metodológia
Cudzojazyčný ekvivalent: en: organon
Poznámka: Aristoteles vo svojich logických spisoch (Kategórie, O vyjadrovaní, Prvé a druhé analytiky, Topiky, O sofistických dôkazoch) nezaraďoval logiku medzi vedy, ale pripísal jej úlohu nástroja rozvíjania vied (z gréckeho slova organon – nástroj).