liberalizmus²

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie


Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: dnes politický smer orientovaný na realizáciu ekonomickej, politickej a duchovnej slobody
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN 1997.

Kontext: Na jednej strane liberalizmus je ekonomická doktrína, ktorá sa pokúša model samoregulujúceho trhu aplikovať na všetky spoločenské javy; to, čo nazývame politickým liberalizmom, je vlastne spôsob, akým sa do politického života aplikujú princípy vyplývajúce z tejto ekonomickej doktríny, ktorá sa jednoznačne snaží čo najviac obmedziť vplyv politiky. Na druhej strane liberalizmus je doktrína založená na individualistickej antropológii, to znamená, že vychádza z koncepcie človeka ako bytosti, ktorá vo svojej podstate nie je spoločenská.
Zdroj kontextu: de Benoist, A.: Kritika ideológie liberalizmu. In: Filozofia, roč. 63, č. 9, 2008, s. 817-829.
Príbuzné termíny: spoločnosť, sloboda, liberalizmus¹
Cudzojazyčný ekvivalent: en: liberalism
Poznámka: Pod označením liberalizmus (latinsky liber – slobodný, liberalis – slobody sa týkajúci, slobodomyseľný) vystupujú dnes už rozdielne politické smery. Klasický liberalizmus je pravicová ideológia, bojujúca za maximálnu slobodu. A to ako osobnú, tak aj ekonomickú, náboženskú a politickú.
URL: https://sk.wikipedia.org/wiki/Liberalizmus