libertarianizmus

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie


Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: extrémne chápaný liberalizmus, ktorého hlavnými cieľmi sú individuálne slobody, súkromné vlastníctvo a slobodný trh
Zdroj: PODĽA Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN 1997.

Kontext: Libertarianizmus je založený na hodnotovom subjektivizme, t.j. na myšlienke, že neexistujú žiadne objektívne hodnoty. Všetko, čo existuje v ríši hodnôt sú individuálne subjektívne preferencie. Na tejto domnienke je založené tvrdenie, že je nesprávne vnucovať preferencie jednotlivcov druhým osobám.
Zdroj kontextu: Melichová, I.: Kritika modelových princípov spravodlivosti z pozície libertarianizmu R. Nozicka. In: Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis – Historické vedy, filozofia a etika (Zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici). Banská Bystrica 2010.
Príbuzné termíny: sloboda, liberalizmus¹, liberalizmus²
Cudzojazyčný ekvivalent: en: libertarianism
Poznámka: Libertarianizmus pokladá štát za najväčšiu hrozbu slobody, pretože má prikazovacie a donucovacie prostriedky, teda v mene spoločenského pokoja obmedzuje absolútnu slobodu jednotlivca. Prívrženec libertarianizmu sa označuje ako libertarián.
URL: https://sk.wikipedia.org/wiki/Libertarianizmus