hobby market

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Tento anglický termín ešte nemá slovenský ekvivalent. Ak ho poznáte alebo chcete navrhnúť, prosíme, napíšte ho sem.


Neologizmus [?]
Oblasť: marketing
Definícia: označenie typu predajne
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Marketing. Výklad pojmov. 2014.

Príbuzné termíny: maloobchod, predajňa, distribúcia
Cudzojazyčný ekvivalent: en: hobby market
Poznámka: Termín sa niekedy vyjadruje aj ako DiY "do it yourself" (urob si sám), čo je slovenský ekvivalent typu domáci majster, môj koníček.