maloobchod

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing, obchod
Definícia: z hľadiska deľby práce v obchode posledný článok, ktorý predáva tovar konečným individuálnym spotrebiteľom
Zdroj: PODĽA: Viestová, K.: Teória obchodu. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2004.

Príbuzné termíny: distribúcia, convenience store
Cudzojazyčný ekvivalent: de: Einzelhandel (der), en: retail
Poznámka: Maloobchodnú činnosť (všetky činnosti spojené s predajom tovaru, služieb individuálnemu, konečnému spotrebiteľovi) môžu v rôznej miere vykonávať rôzne subjekty.