predajňa

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: stály architektonický objekt, vymedzený, uzavretý priestor určený na predaj tovaru za maloobchodné ceny priamym spotrebiteľom na bezprostredné použitie
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Marketing. Výklad pojmov. Bratislava: Wolters Kluwer 2014.

Príbuzné termíny: maloobchod, nákupné stredisko, kamenný obchod, bod predaja, convenience store
Cudzojazyčný ekvivalent: en: shop, en: store, de: Verkaufstelle (der), fr: point (n. m.) de vente