globálna firma

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: firma, ktorá pôsobí vo viac ako jednej krajine a zahrňuje do svojich aktivít výskumu a vývoja, výrobné, logistické, marketingové a finančné výhody, ktoré nie sú dostupné iba čisto domácim konkurentom
Zdroj: PODĽA Kotler, Ph., Keller, K. L.: Marketing, management. 2007.

Synonymum: globálne spoločnosti
Príbuzné termíny: medzinárodný marketing, globálny marketing, logistika, globálne odvetvie, globálny trh
Poznámka: Globálne firmy plánujú, prevádzkujú a koordinujú svoje činnosti na celosvetovom základe.