globálny marketing

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: jedna z troch základných koncepcií medzinárodného marketingu, ktorá umožňuje uplatniť na svetovom trhu rovnaký typ výrobku a ponúkať ho rovnakému okruhu zákazníkov, je založená na používaní jednotného marketingového postupu na všetkých trhoch
Zdroj: Machková, H.: Medzinárodný marketing. 2006.

Kontext: Globálny marketing je marketing, ktorý sa zaoberá integráciou alebo štandardizáciou marketingových činností na rôznych geografických trhoch.
Zdroj kontextu: Viestová, K. a kol.: Marketing. Výklad pojmov. 2014.
Synonymum: celosvetový marketing
Príbuzné termíny: medzinárodný marketing, multinacionálny marketing, globálny trh, globálna firma, globálne odvetvie
Cudzojazyčný ekvivalent: en: global marketing