globálne spoločnosti

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: vrcholové vedenie a zamestnanci takejto spoločnosti plánujú po celom svete výrobné zariadenie, marketingovú politiku, finančné toky a logistické systémy
Zdroj: PODĽA Kotler, Ph., Keller, K. L.: Marketing, management. 2007.

Synonymum: globálna firma
Príbuzné termíny: globálny marketing
Poznámka: Globálne operačné jednotky podávajú hlásenia priamo najvyššiemu predstaviteľovi firmy alebo výkonnému výboru a nie šéfovi medzinárodnej divízie. Vedúci pracovníci sú školení v celosvetovej prevádzke. Vedenie sa regrutuje z viacerých krajín, zásoby a jednotlivé diely sa nakupujú tam, kde ich možno získať za najnižšie náklady, a investície sa uskutočňujú všade, kde je predpoklad najlepšej návratnosti.