logistika

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika, marketing, distribúcia
Definícia: ucelená teória o spôsoboch zabezpečenia plynulého toku tovaru a informácií s cieľom optimalizácie nákladov za predpokladu šetrenia životného prostredia, ktorá vznikla ako praktické riešenie problému obehu tovaru
Zdroj: Viestová, K., Štofilová, J.: Malý lexikón marketingu. 2011.

Príbuzné termíny: logistické centrum, logisti, logistický park, distribúcia
Poznámka: Logistika má dve stránky. Stránka orientovaná na infraštruktúru, teda materiálno-technickú základňu, technické prostriedky logistických procesov, technológiu. K nej sa radia sklady, skladová technika, dopravné prostriedky všetkého druhu atď. A stránka orientovaná na oblasť riadenia. K tej sa radia všetky informačné, komunikačné, rozhodovacie procesy vrátane ich technického zabezpečenia, ktoré súvisia s plánovaním, regulovaním a kontrolou materiálových tokov.