logistické centrum

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika, marketing, distribúcia
Definícia: regionálny dodávateľsko-distribučný uzol, ktorý poskytuje širokú škálu služieb pre zákazníkov; popri dopravných a manipulačných procesoch sa tu vykonávajú činnosti, ktoré sú spojené so všestranným zabezpečením výroby a predaja výrobkov
Zdroj: Kiss, I.: Logistické centrá - Moderná koncepcia materiálových tokov. In: Transfér inovácií - Internetový časopis o inováciách v priemysle, 2000.

Príbuzné termíny: logismatici, logisti, logistický park, logistika
Poznámka: Logistické centrá sa všeobecne rozdeľujú na dva základné typy: podnikové - privátne cen­trum a verejné logistické centrum, ktoré je ot­vorené podnikateľským subjektom a má z ma­jetkového hľadiska zmiešaný charakter.