duálna distribúcia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: distribučná stratégia, keď podnik realizuje produkt viacerými distribučnými kanálmi, resp. prostredníctvom maloobchodu a aj priamymi dodávkami/priamym predajom
Zdroj: Viestová, K., Štofilová, J.: Malý lexikón marketingu. 2011.

Príbuzné termíny: produkt, distribúcia, marketingové kanály, maloobchod, priamy predaj