diplomatický kuriér

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: diplomatické vzťahy
Definícia: fyzická osoba poverená príslušným štátnym orgánom doručovaním diplomatickej pošty, ktorá je rovnako nedotknuteľná, ako konzulárna pošta
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave 2007.

Príbuzné termíny: diplomatické hodnosti, diplomatické orgány
Poznámka: Diplomatický kuriér disponuje tiež právom na nedotknuteľnosť a ochranu v takej istej miere, akú majú diplomatickí zástupcovia. Diplomatický kuriér však musí byť riadne vybavený okrem platného pasu aj tzv. kuriérskym listom alebo jemu zodpovedajúcim iným úradným dokumentom vyjadrujúcim status diplomatického kuriéra takejto osoby. Diplomatický kuriér nesmie byť žiadnym spôsobom zaistený, zadržaný či zatknutý, patrí mu teda osobná nedotknuteľnosť a nedotknuteľnosť ním dopravovanej diplomatickej zásielky, ktorá musí byť ako diplomatická zásielka nespochybniteľne označená. V tom prípade ale platí, že diplomatický kuriér musí mať okrem pasu a kuriérskeho listu aj borderau. Je to úradný doklad o skutočnostiach súvisiacich s diplomatickou zásielkou, teda napr. o počte kusov ním dopravovanej pošty, resp. inej zásielky. Diplomatickí kuriéri môžu byť pravidelní diplomatickí kuriéri (permanentní kuriéri) alebo príležitostní diplomatickí kuriéri (kuriéri ad hoc).