diplomatické hodnosti

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: diplomatické vzťahy
Definícia: hierarchické členenie diplomatických funkcií do určitých tried podľa určitých kritérií v komplexnej sústave personálneho substrátu diplomatickej služby konkrétneho štátu
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: atašé, diplomatické orgány
Poznámka: Na čele diplomatických misií stoja diplomati kategorizovaní do troch tried: veľvyslanci alebo nunciovia, ktorí sú poverení u hláv štátov a iní šéfovia misií rovnocennej hodnosti, vyslanci, ministri a internunciovia, poverení u hláv štátov, chargé d’affaires, poverení u ministrov zahraničných vecí. Podľa hierarchického učlenenia diplomatických hodností sa člení na tieto diplomatické funkcie: radcovia veľvyslanectva alebo radcovia vyslanectva, tajomníci (prvý, druhý, tretí, prípadne štvrtý), atašé (obchodný, vojenský, policajný, tlačový, kultúrny, vedecký atď.) a ďalší.