atašé

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: správne právo
Definícia: diplomatická hodnosť najnižšej triedy resp. rangu
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: diplomatické hodnosti, diplomatické orgány, policajný atašé, vojenský atašé
Poznámka: Odborných atašé resp. odborných pridelencov pôsobiacich na zastupiteľskom úrade vysielajú spravidla príslušné odborné orgány. Vo všetkých diplomatických misiách majú osobitné postavenie vojenskí atašé či vojenskí pridelenci a mimoriadni atašé. Do okruhu mimoriadnych atašé sa zaraďujú obyčajne policajní atašé, obchodní atašé, tlačoví atašé atď.