diplomatické orgány

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: diplomatické vzťahy
Definícia: oficiálne zahraničné politické orgány vysielajúceho štátu situované na území prijímacieho štátu, plniace diplomatické funkcie podľa medzinárodného práva
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: zahraničné orgány štátu
Poznámka: Nepatria ani z pohľadu vnútroštátneho a ani z pohľadu medzinárodného práva do kategórie orgánov verejnej resp. štátnej správy pôsobiacich na cudzom území. Sú to vlastne zahraničné orgány štátu pre medzinárodné styky. Popri vnútroštátnych orgánoch pre medzinárodné styky, do štruktúry ktorých sa zaraďuje hlava štátu, vláda, ministerstvo zahraničných vecí, sú diplomatické orgány najvýznamnejšími inštitúciami v sústave zahraničných orgánov štátu pre medzinárodné styky. Základnú kostru štruktúry diplomatických orgánov, t. j. zahraničných orgánov štátu pre medzinárodné styky tvoria predovšetkým stále diplomatické misie a stále misie pri medzinárodných organizáciách.