bezpečnosť cestnej premávky

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: polícia
Definícia: potenciálny stav optimálne fungujúceho systému cestnej dopravy, jej systém riadenia, vytvárania podmienok pre znižovanie konfliktných situácií a narušenia plynulosti cestnej premávky na pozemných komunikáciách
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: cestná premávka, bezpečnostný systém, bezpečnosť na cestách
Poznámka: Pri bezpečnosti cestnej premávky sa predpokladá, že k ujmám na zdraví a majetku bude dochádzať, pretože rozhodujúcim faktorom, ktorý ju ovplyvňuje, je človek a nemôžeme vylúčiť jeho omyl, ako účastníka cestnej premávky.