bezpečnostný systém

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: verejný poriadok
Definícia: integrovaný súbor reálnych prvkov, ktoré vytvárajú nástroj na zaistenie bezpečnosti v danom priestore a čase
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave 2007.

Príbuzné termíny: bezpečnostná doktrína, bezpečnostná koncepcia, bezpečnostná politika
Poznámka: Z hľadiska systémového prístupu je možné považovať ho za systém synergetický s cieľovým chovaním. V praxi je bezpečnostný systém tvorený spravidla účelným usporiadaním a využívaním technických prostriedkov, organizačných a režimových opatrení a ľudských zdrojov.