bezpečnostná koncepcia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: verejný poriadok
Definícia: vypracovaná sústava názorov na spôsob zaistenia bezpečnostnej ochrany, vyplývajúca z analýzy vonkajších a vnútorných činiteľov bezpečnostného prostredia
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: bezpečnostná analýza, bezpečnostná politika, bezpečnostný systém