bezpečnostná doktrína

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: kriminológia
Definícia: teoreticky odôvodnený súbor základných zásad a smerníc, z ktorých má vychádzať praktická činnosť štátnych orgánov, iných inštitúcií a jednotlivých občanov pri zabezpečovaní verejnej bezpečnosti a pri ochrane verejného poriadku, a to v rámci určitého ústavného systému
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: verejný poriadok, bezpečnostná politika, bezpečnostná koncepcia