cestná doprava

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: správne právo
Definícia: poskytovanie služieb pri preprave osôb a vecí za odplatu
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: cestná preprava, doprava, koľajová doprava, automobilová doprava
Cudzojazyčný ekvivalent: cs: silniční doprava
Poznámka: Na podnikanie v cestnej doprave sa až na výnimky vzťahuje povoľovací režim. Na podnikanie v pravidelnej autobusovej doprave, medzinárodnej nepravidelnej autobusovej doprave, v medzinárodnej nákladnej cestnej doprave a v medzinárodnej taxislužbe sa vyžaduje buď dopravná licencia alebo povolenie na vykonávanie medzinárodnej cestnej dopravy, ktoré udeľuje správny orgán. Ostatné podnikanie v cestnej doprave je koncesovanou živnosťou podľa osobitného predpisu.