cestná preprava

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: polícia
Definícia: premiestňovanie osôb a nákladov vozidlami po pozemných komunikáciách, dopravných plochách a vo voľnom teréne
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: cesta, cestná doprava