BTL

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: podlinková komunikácia, t.j. komunikácia zameraná na aktivity: PR, podpora predaja, priamy marketing, osobný predaj
Zdroj: Jakubíková, D.: Marketing v cestovním ruchu. 2009.

Synonymum: podlinky
Príbuzné termíny: ATL, vzťahy s verejnosťou, gerilový marketing, event marketing
Cudzojazyčný ekvivalent: en: BTL
Poznámka: Ide o skratku z anglických slov below the line. Podlinky boli najskôr chápané ako doplnok k ATL komunikačným technikám. Radíme sem aj eventy, gerilový marketing, čiastočne i direct marketing atď. V internetovom prostredí sem patria napríklad newslettery, virálne videá, komunitné skupiny a podobne. Kedysi boli výlučným doplnkom k nadlinkám, dnes môžu rovnako dobre uspieť aj samostatne. Vývoj technológií, zmeny v preferenciách médií u mladých ľudí a príťažlivosť nových a kreatívnych vecí postupne zotierajú rozdiely medzi ATL a BTL.