gerilový marketing

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Neologizmus [?]

Oblasť: marketing
Definícia: metóda marketingovej komunikácie, ktorá je založená najmä na spolupráci podnikateľských subjektov a ponuke len kvalitných produktov
Zdroj: Viestová, K., Štofilová, J.: Malý lexikón marketingu. 2011.

Príbuzné termíny: marketingová komunikácia
Cudzojazyčný ekvivalent: en: guerilla marketing
Poznámka: Spočíva na dvanástich taktikách: považuje za hlavnú investíciu čas, energiu a predstavivosť, uplatňuje sa najmä v malých podnikoch, prvoradý je z hľadiska záujmu zisk, nemôže si dovoliť len odhady, preto využíva psychológiu a zaoberá sa zákonitosťami ľudského správania, nemôže si dovoliť diverzifikáciu a zaujíma sa len o to, načo zákazník zameriava svoju pozornosť,snaží sa o rast firmy geometrickým radom, čo znamená, že sa zameriava na väčší počet transakcií medzi firmou a jej nastávajúcimi zákazníkmi, pripúšťa možnosť spolupráce s konkurenciou, používa kombináciu všetkých spôsobov promotion, vychádza z poznatkov, že každý novovytvorený kontakt môže priniesť viac objednávok i predajov, prijíma technológie dneška, stotožňuje sa prinajmenšom so stovkou spôsobov ako zvýšiť zisk, z ktorých je polovica zdarma, kladie marketing práve tam, kde patrí.