event marketing

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Tento anglický termín ešte nemá slovenský ekvivalent. Ak ho poznáte alebo chcete navrhnúť, prosíme, napíšte ho sem.


Neologizmus [?]
Oblasť: marketing
Definícia: metóda a technika marketingovej komunikácie, ktorá využíva emócie v marketingovej komunikácii a vychádza z faktu, že si ľudia najlepšie zapamätajú to, čo reálne zažijú
Zdroj: PODĽA Viestová, K., Štofilová, J.: Malý lexikón marketingu. 2011.

Synonymum: zážitkový marketing
Príbuzné termíny: zážitkový marketing, marketingová komunikácia, marketingový nástroj
Cudzojazyčný ekvivalent: en: event marketing
Poznámka: Termín nemá v slovenskej odbornej terminológii ekvivalent. Event marketing sa väčšinou prekladá ako usporiadanie akcií. Ide o jeden z dôležitých nástrojov marketingu, ktorým sa snažíme prehĺbiť vzťahy s obchodnými partnermi alebo upútať nových potencionálnych klientov pomocou nevšedných zážitkov. Pomocou eventov môžeme motivovať a ovplyvňovať obchodných partnerov, upevňovať ich lojalitu, prezentovať produkty, služby, vízie. Event marketing nezahrňuje len komunikáciu externú, ale tiež internú v rámci spoločnosti. Termínom event marketing rozumieme zinscenovanie zážitkov rovnako ako ich plánovanie a organizovanie v rámci firemnej komunikácie. Tieto zážitky majú za úlohu vyvolať psychické a emocionálne podnety sprostredkované usporiadaním najrôznejších akcií, ktoré podporia image firmy a jej produkty.