činnosť služby dopravnej polície

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: polícia
Definícia: teoretické zovšeobecnenie policajnej praxe v oblasti zaisťovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky s cieľom sústavného zdokonaľovania činnosti Policajného zboru v tejto oblasti
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: sily služby dopravnej polície, prostriedky služby dopravnej polície, metóda činnosti služby dopravnej polície, metóda presvedčovania služby dopravnej polície