Kategória:Epidemiológia a imunológia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

V priebehu roka 2020 sa pracovníkom Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV podarilo pripraviť pomerne rozsiahlu terminologickú zbierku bezprostredne súvisiacu s infekčným ochorením COVID-19, ktoré spôsobuje nový kmeň koronavírusu.

V snahe nevymedziť túto problematiku príliš úzko sa táto zbierka nazýva Epidemiológia a imunológia, pretože sa na jednej strane zameriava na problematiku epidemiológie a na druhej strane aj na otázky fungovania imunitného systému. Navyše, zahŕňa aj príbuzné oblasti mikrobiológie, chémie, biochémie, farmakológie, ale aj štatistiky a demografie.

Tvorcovia tejto zbierky vychádzali zo zahraničných terminologických databáz a menších zahraničných glosárov, ktoré boli zverejnené online na sklonku jari 2020. Zásadným zdrojom definícií však bola najmä 16-zväzková Encyklopédia medicíny, ktorá vychádzala v 90. rokoch 20. storočia pod vedením MUDr. O. Kadleca, a v druhom rade Velký lékařský slovník, dostupný online.

Zároveň sa pracovníkom Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV podarilo získať súhlas autoriek MUDr. M. Neuschlovej, PhD., doc. MUDr. E. Novákovej, PhD. a MUDr. J. Kompaníkovej, PhD. z Jesseniovej lekárskej fakulty UK so zahrnutím ich diela s názvom Abeceda imunológie – terminologický slovník (2016) do pripravovanej terminologickej zbierky, vďaka čomu sa rozrástla na vyše 800 terminologických záznamov. Samotný slovník vznikol v rámci projektu KEGA č. 032UK-4/2015 podporeného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

V prvej polovici roka 2021 prebehla finálna revízia terminologických záznamov pod dohľadom MUDr. M. Neuschlovej, PhD., na základe ktorej sa terminologická zbierka znovu značne rozšírila a presiahla hranicu 1000 terminologických záznamov.

Termíny v kategórii „Epidemiológia a imunológia“

V tejto kategórii sa nachádza 200 termínov z celkového počtu 1 001.

(predchádzajúca stránka) (nasledujúca stránka)
(predchádzajúca stránka) (nasledujúca stránka)