Hlavná stránka

Z STD
Verzia z 08:39, 27. máj 2016, ktorú vytvoril Ivor (diskusia | príspevky)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Vitajte na stránkach Slovenskej terminologickej databázy Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV

Slovenská terminologická databáza predstavuje užitočný referenčný nástroj obsahujúci slovenské termíny a relevantné terminologické informácie z viacerých disciplín a zároveň prostriedok na ustaľovanie a zjednocovanie terminologických sústav na základe spolupráce odborníkov a lingvistov.

Zoznam terminologických súborov.

Viac o projekte Slovenskej terminologickej databázy

Viac o terminológii a terminologických otázkach


Najčastejšie otázky


Odkazy na terminologické databázy a slovníky

Kontakt

Štatistiky


Výhody Slovenskej terminologickej databázy

Multiodborová terminologická databáza zameraná na výklad pojmov/termínov v konkrétnom jazyku - slovenčine, ktorá je bezplatne prístupná širokej verejnosti prostredníctvom internetu, umožňuje:

 • rýchlejší a jednoduchší prístup k odbornej slovnej zásobe v mnohých disciplínach. Používateľ nemusí hľadať v jednotlivých slovníkoch a príručkách;
 • rýchlejšie šírenie nových termínov a pojmov;
 • uchovávanie terminologickej práce, produktov a výskumu;
 • uľahčenie koordinácie a harmonizácie terminológií, čo v konečnom dôsledku predstavuje úsporu času, financi a predovšetkým lepšie porozumenie odbornej komunikácie;
 • zvyšovanie kvality na základe spätnej väzby od používateľov;
 • diskusiu odborníkov, prípadne odborníkov a laikov.


Prečo sa oplatí používať Slovenskú terminologickú databázu

 • pretože obsahuje vyše 4500 termínov a terminologických spojení z viac ako 15 oblastí (astronómia, história, sociálna práca atď). Napr. trestný čin, materské, periodická kométa, viedenská merica a iné.
 • pretože ponúka definície pojmov zo spoľahlivých zdrojov, akými sú Zbierka zákonov, Velký sociologický slovník, Základy demografie, Slovník demografických pojmov atď.
 • pretože umožňuje rozlíšiť dva, prípadne viac príbuzných pojmov/termínov, napr. agentúra dočasného zamestnávania, agentúra podporovaného zamestnávania.
 • pretože ponúka možný ekvivalent slovenského termínu v angličtine, francúzštine či inom cudzom jazyku, napr. cezhraničný pracovník, ak sa tu teda ten ekvivalent nachádza.
 • pretože vysvetľuje význam skratiek, napr. CMa v astronómii.