Výkladové terminologické slovníky SAV (1952 – 1964)

Sekcia výkladových terminologických slovníkov obsahuje bibliografické údaje, krátke anotácie a voľne elektronické verzie 21 terminologických slovníkov, ktoré vypracovali príslušné terminologické komisie pri vtedajšom Ústave slovenského jazyka Slovenskej akadémie vied a umení v rokoch 1952 – 1964.

Z tematického hľadiska tu možno nájsť banícku, fotografickú, lesnícku, leteckú, právnickú, chemickú, strojnícku, matematickú, genetickú, veterinársku, optickú, železničnú, zememeračskú terminológiu, terminológiu obrábania kovov, silikátového priemyslu, telesnej výchovy, televízie, vodného hospodárstva. V opise k jednotlivým slovníkom sa okrem základnej informácie o spôsobe spracovania jednotlivých hesiel uvádzajú členovia a predsedovia príslušných terminologických komisií a tiež spolupracovníci a jazykoví poradcovia Ústavu slovenského jazyka SAVU.

V opise niektorých slovníkov figuruje aj parafráza alebo citát z dobových recenzií.