zmiešaný jazyk

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: dvojjazyčnosť
Definícia: jazyk, ktorý je výsledkom miešania jazykov v komunikácii bilingvistov obsahujúci prvky z oboch jazykov
Zdroj: Palcútová, M.: Krátky terminologický slovník bilingvizmu. 2005

Príbuzné termíny: miešanie jazykov, bilingvista
Cudzojazyčný ekvivalent: en: mixed language
URL: http://www.juls.savba.sk/ks/