bilingvista

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: dvojjazyčnosť
Definícia: jednotlivec, ktorý ovláda dva alebo viaceré jazyky
Zdroj: Palcútová, M.: Krátky terminologický slovník bilingvizmu. In: Kultúra slova, 2005, roč. 39, č. 1, s. 17 – 35.

Synonymum: bilingválny jednotlivec, dvojjazyčný hovoriaci
Príbuzné termíny: monolingvista, multilingvista, trilingvista, dynamická interferencia, statická interferencia, lexikón
Cudzojazyčný ekvivalent: en: bilingual
URL: https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/2005/1/ks2005-1.html