veta o pohybe ťažiska

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: fyzikálne vedy
Definícia: dôsledok prvej pohybovej rovnice, podľa ktorého ťažisko telesa sa pohybuje tak, ako by v ňom bola sústredená celá hmotnosť telesa, a ako by v ňom pôsobila výslednica všetkých vonkajších síl, pôsobiacich na teleso
Zdroj: Červeň, I.: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava: STU 2009.

Príbuzné termíny: prvá pohybová rovnica