prvá pohybová rovnica

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: Fyzika
Definícia: vzťah, podľa ktorého vektorový súčet všetkých vonkajších síl $F = \sum F_i$ pôsobiacich na sústavu hmotných bodov (alebo teleso) sa rovná zmene celkovej hybnosti $p = \sum p_i$ tejto sústavy za jednotku času (t. j. jej derivácii podľa času): $F = \mathrm{d} p / \mathrm{d} t$
Zdroj: Červeň, I: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava: STU 2009.

Príbuzné termíny: hybnosť, druhá pohybová rovnica