druhá pohybová rovnica

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: fyzikálne vedy
Definícia: vzťah, podľa ktorého moment sily $M$, pôsobiaci na sústavu hmotných bodov (resp. teleso), sa rovná zmene momentu hybnosti $L$ sústavy za jednotku času (t. j. jeho derivácii podľa času)
Zdroj: Červeň, I: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava: STU 2009.

Príbuzné termíny: prvá pohybová rovnica
Poznámka: $M = \mathrm{d} L / \mathrm{d} t$