moment sily

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: fyzikálne vedy
Definícia: vektorová veličina definovaná ako vektorový súčin polohového vektora $r$ pôsobiska sily $F$ a tejto sily
Zdroj: Červeň, I: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava : STU 2009

Synonymum: krútiaci moment, točivý moment
Príbuzné termíny: vektorová veličina, polohový vektor, moment sily vzhľadom na os
Poznámka: Pri sústave hmotných bodov (telese) ide o vektorový súčet momentov pôsobiacich na jednotlivé hmotné body. Pôsobením momentu sily telesá menia svoj rotačný pohybový stav. Jednotkou momentu sily je $\mathrm{N \cdot m}$.

Symbol: $M$