moment sily vzhľadom na os

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: fyzikálne vedy
Definícia: vektorová veličina predstavujúca zložku momentu sily pôsobiaceho na teleso, a to zložku rovnobežnú s pevnou osou, okolo ktorej sa teleso môže otáčať
Zdroj: Červeň, I: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava : STU 2009

Príbuzné termíny: moment sily
Poznámka: Moment sily mení uhlovú rýchlosť otáčania telesa okolo tejto osi.