pohybová rovnica telesa na pevnej osi

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: fyzikálne vedy
Definícia: vzťah medzi momentom sily vzhľadom na os $M_\mathrm{os}$ os a uhlovým zrýchlením $\alpha$ telesa $M_\mathrm{os} = J \alpha$, kde $J$ je moment zotrvačnosti telesa vzhľadom na tú istú os
Zdroj: Červeň, I: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava : STU 2009

Príbuzné termíny: moment sily vzhľadom na os, uhlové zrýchlenie