ťažisko telesa

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: fyzikálne vedy
Definícia: bod, cez ktorý prechádza výslednica tiažových síl pôsobiacich na jednotlivé hmotné body telesa (sústavy hmotných bodov), a to pri ľubovoľnej orientácii telesa v priestore
Zdroj: Červeň, I.: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava: STU 2009.

Poznámka: V homogénnom tiažovom poli je ťažisko totožné s hmotným stredom telesa.