univerzálie

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: všeobecné pojmy, abstraktné vlastnosti alebo relácie
Zdroj: PODĽA Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN 1997.

Kontext: V spore o univerzálie išlo o to, či sú objektívne, reálne, alebo sú to len názvy vecí.
Zdroj kontextu: Filozofický slovník. Bratislava: Pravda 1982.
Príbuzné termíny: pojem, poznanie
Cudzojazyčný ekvivalent: en: universalities
Poznámka: Univerzáliou je napr. pojem „človek“, ktorého rozsahom môže byť jeden, viacero alebo všetci ľudia – na rozdiel od pojmu „Sokrates“, ktorého rozsahom je len jedno indivíduum.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Univerzalie