rovnováha telesa

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: fyzikálne vedy
Definícia: situácia, pri ktorej sa v inerciálnej sústave nemení pohybový stav telesa
Zdroj: Červeň, I.: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava: STU 2009.

Poznámka: Rovnováha telesa znamená, že jeho hybnosť, aj moment hybnosti sa zachovávajú. Sily pôsobiace na teleso sú vtedy vo vzájomnej rovnováhe (rovnováha sústavy síl). Pri statickej rovnováhe, teleso v danej vzťažnej sústave nemení ani svoju polohu, zotrváva v pokoji.