pohybový stav telesa

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: fyzikálne vedy
Definícia: vektorový súčet hybností hmotných bodov z ktorých teleso (sústava hmotných bodov) pozostáva ($p = \sum p_i$) a vektorový súčet ich momentov hybnosti ($L = \sum L_i$)
Zdroj: Červeň, I: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava : STU 2009

Príbuzné termíny: hybnosť, moment hybnosti
Poznámka: Zmena veľkosti alebo smeru vektorov $p$ či $L$ znamená zmenu pohybového stavu telesa.