rovnováha sústavy síl

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: fyzikálne vedy
Definícia: stav sústavy síl pôsobiacich na teleso, pri ktorom je ich vektorový súčet ako aj vektorový súčet momentov týchto síl nulový
Zdroj: Červeň, I: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava : STU 2009

Poznámka: Teleso si v takom prípade zachováva svoj pohybový stav.