rezonančná reklama

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: snaha prepojiť produkt so zážitkami spotrebiteľa a vytvoriť tak silnejšie väzby medzi produktom a spotrebiteľom
Zdroj: PODĽA Clow, K. E., Baack, D.: Reklama, propagace a marketingová komunikace. 2008.

Príbuzné termíny: marketingová komunikácia, produkt, spotrebiteľ, reklama, event marketing