preferované čítanie

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: masové komunikácie
Definícia: význam, ktorý do textu intencionálne vkladá jeho autor s cieľom, aby čitateľ tento význam adoptoval
Zdroj: PODĽA: Reifová, I. a kol.: Slovník mediální komunikace. Praha: Portál 2004.

Príbuzné termíny: publikum, adresát, kultúrne štúdiá, Birminghamská škola, čítanie, čitateľ¹