Birminghamská škola

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: masmédiá
Definícia: súhrnné pomenovanie teoretických a výskumných aktivít Centra súčasných kultúrnych štúdií, ktoré bolo založené v roku 1964 v britskom Birminghame
Zdroj: kol. autorov: Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda 2006.

Kontext: Ťažisko výskumu kultúry a ideológie položila Birminghamská škola na získavanie interdisciplinárnych empirických poznatkov (sociológia, lingvistika, sociálny štrukturalizmus, antropológia, etnografia publika) – nešlo teda o tradičnú marxistickú kritiku západnej kultúry, ale o novú výskumnú paradigmu, ktorá sa na konci 80. r. 20. stor. napokon vyprofilovala ako svojbytný spoločenskovedný odbor – tzv. kulturálny výskum.
Zdroj kontextu: Valček, P.: Slovník teórie médií A – Ž. Bratislava: Literárne informačné centrum 2011.
Príbuzné termíny: preferované čítanie, publikum, falošné vedomie, culture pattern
Cudzojazyčný ekvivalent: en: the Birmingham School