panslavizmus

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: myšlienkový a politický prúd o jednote slovanských národov, sformovaný a šírený ich ideovými vodcami najmä v 19. stor.
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Svetozár Hurban-Vajanský dáva v diele Letiace tiene veľký dôraz na otázku panslavizmu. V románe je panslavizmus a potom konkrétne tematika slovenského národa zmienená na viac úrovniach, nielen čo sa týka žien, ale aj prírody, vzdelanosti, sociálnej tematiky a ku vzťahu k iným národom.
Zdroj kontextu: DRAHOTSKÝ, O.: Národnostné a sociálne chápanie motívu ženy v románoch S. H. Vajanského a G. Pflegera-Moravského (bakalárska práca). Masarykova Univerzita : Brno, 2012.
Príbuzné termíny: sloboda, spoločnosť
Cudzojazyčný ekvivalent: en: panslavism
Poznámka: Od pozitívneho zdôrazňovania významu jednoty rôznych slovanských „kmeňov“ a pokusu o zdôvodnenie historického poslania Slovanov sa objektívne posúva – aspoň v politickej oblasti – k stanoviskám slavianofilov (ruských konzervatívnych mysliteľov odmietajúcich „západný“ pokrok).
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Panslavizmus