maloobchodník

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing, predaj, maloobchod
Definícia: firma, ktorá je prostredníkom, nakupuje tovar od výrobcu alebo veľkoobchodníka s cieľom ďalšieho predaja spotrebiteľom so ziskom
Zdroj: PODĽA: Clemente, N. M.: Slovník marketingu. Brno: Computer Press 2004.

Kontext: Inými slovami — maloobchodnú činnosť (všetky činnosti spojené s predajom tovaru, služieb individuálnemu, konečnému spotrebiteľovi) môžu vykonávať v rôznej miere rôzne subjekty. Ale za maloobchodníka možno považovať len toho, ktorého príjem v prevažnej miere pochádza z maloobchodnej činnosti.
Zdroj kontextu: Viestová, K.: Teória obchodu. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2004.
Synonymum: retailer
Príbuzné termíny: maloobchod, maloobchodná činnosť