maloobchodná činnosť

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, maloobchod, predaj
Definícia: všetky činnosti spojené s predajom tovaru, služieb individuálnemu, konečnému spotrebiteľovi
Zdroj: Viestová, K.: Teória obchodu. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2004.

Príbuzné termíny: predaj, tovar, spotrebiteľ, maloobchodník